MEISTÄ

YHDISTYS

Tikkurilan Teatteri ry on vuonna 1961 perustettu yksityinen yhdistys, joka ylläpitää Tikkurilan Teatteri -nimistä ammattijohtoista harrastajateatteria sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulua, joka antaa taiteen perusopetusta teatteri- ja sirkustaiteesta.

Tikkurilan Teatteri on Työväen Näyttämöiden Liiton, Esittävien taiteiden oppilaitosten liiton, Suomen Harrastajateatteriliiton, Helsingin Kauppakamarin, Vantaan Järjestöringin ja Veronmaksajien Keskusliiton jäsen.

HALLITUS

Tikkurilan Teatteri ry:n hallitus vastaa Tikkurilan Teatterin ja Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun toiminnasta.

Puheenjohtaja
Markus Ukkola, markus.ukkola [at] hotmail.com

Varsinaiset jäsenet
Sini Keinänen
Minna Laine
Susanna Melander
Maikki Viitikko

Varajäsenet
Jenni Kokander
Roosa Luhta

Vantaan kaupungin nimeämä kaupunkikulttuurilautakunnan edustaja
Sirkka-Liisa Kähärä

Sihteeri ja esittelijät
Leena Tiuri, hallintopäällikkö, sihteeri
Carita Välitalo, teatterinjohtaja-rehtori

Tikkurilan Teatteri ry:n hallitus, vasemmalta oikealle:
Susanna Melander, Jenni Kokander, Minna Laine, Sini Keinänen, Roosa Luhta, Markus Ukkola ja Maikki Viitikko. Kuvasta puuttuu Vantaan kaupungin edustaja Sirkka-Liisa Kähärä.


JÄSENTIIMI

Tikkurilan Teatterin jäsentiimin jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous. Jäsentiimi ylläpitää jäsenistön aktiivista vuorovaikutusta ja vahvistaa yhteishenkeä sekä käytännön yhteistyötä teatterin jäsenten välillä. Jäsentiimin tehtäviin kuuluu jäsentoiminnasta vastaaminen ja jäseniltojen järjestäminen.

Jäsentiimiin toimintavuonna 2023 kuuluvat:

Jukka Hurjanen
Sonja Kettunen
Anna Känkänen
Roosa Luhta
Katja Luoma
Krista Markoff
Iida Peltola
Anna-Sofia Tourunen

OPPILASKUNTA
& KUMMIT

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun oppilaista koostuva oppilaskunta edustaa oppilaita yhdistyksen toiminnassa. Lisäksi oppilaskunta kehittää koulun opetusryhmien keskinäistä sekä koulun ja teatterin välistä yhteishenkeä kohottavaa toimintaa. Oppilaskunta valitaan syyslukukauden alussa lukuvuodeksi kerrallaan.

Oppilaskunnan jäsenet lukuvuonna 2022-2023:
Raul Nyberg (pj), Julia Hauhia, Tobias Holmberg, Iiris Ruonila, Riina Kylliäinen, Mima Maunu, Anni Laurila ja Mio Ylä-Lahti.

Lisäksi Tikkurilan Teatterin & Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun välistä vuorovaikutusta vahvistetaan kummitoiminnalla, jossa osa ryhmistä saa kummikseen Tikkurilan Teatterin jäsenen.

VISIO JA MISSIO

VISIO

Olemme harrastajateatterin ja taiteen perusopetuksen rohkea johtotähti. Teemme vaikutuksen.

MISSIO

Teemme puhuttelevia ja innostavia esityksiä ja annamme laadukasta taiteen perusopetusta. Toiminnallamme rikastutamme vantaalaista kulttuurikenttää. Mahdollistamme elinikäisen harrastuksen, yhteisössä kasvamisen sekä iloa ja onnistumisia teatterin ja sirkuksen parissa.

ARVOT

LUOTETTAVUUS JA AVOIMUUS

Olemme luotettava ja turvallinen toimija kaikille sidosryhmillemme. Toimimme avoimesti kaikessa päätöksenteossa.

KANNUSTAVUUS

Pidämme yllä kannustavaa ilmapiiriä kaikessa tekemisessä. Erilaisuuden hyväksyminen ja muiden kunnioittaminen ovat toimintamme tukiranka.

YHTEISÖLLISYYS

Hyvin toimivaan yhteisöön on helppo tulla. Tuemme yhteenkuuluvuuden tunnetta osallistamalla ja sitouttamalla jäsenet yhteiseen päämäärään.

UTELIAISUUS

Uteliaisuus on lähtökohta luovuudelle ja uuden oppimiselle. Suhtaudumme uteliaasti ihmisiin sekä yhteiskuntaan ja sen ilmiöihin. Arvostamme erilaisille ajatuksille avointa ilmapiiriä, leikkimielisyyttä ja rohkeutta uusiin kokeiluihin.

RAKKAUS LAJIIN

Vaalimme oikeutta taideharrastamiseen. Kunnioitamme vapaaehtoista sitoutuneisuutta ja talkoohenkisyyttä.