TIKKURILAN TEATTERI & TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU I KORTHET

TIKKURILAN TEATTERI RY

Tikkurilan Teatteri ry är en privat förening som grundades år 1961 och som driver en professionellt driven amatörteater vid namnet Tikkurilan Teatteri och Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu, som erbjuder grundläggande konstundervisning inom teater och cirkuskonst.

Vår teater är känd för sina imponerande och engagerande föreställningar både i hemstaden Vanda och i hela landet. Teaterns repertoar framförs huvudsakligen på finska. Cirkusföreställningarna framförs ofta utan repliker, så att förstå dem kräver inga kunskaper i det finska språket.

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu erbjuder grundläggande konstutbildning i teater- och cirkuskonst som följer den fördjupade lärokursen i enlighet med lagen om grundläggande konstundervisning. Grundläggande konstundervisning kan på båda linjerna inledas vid 7–18 års ålder. Undervisningen är uppdelad i grundstudier (800 lektioner) och fördjupade studier (500 lektioner).

Syftet med grundstudierna är att på ett målinriktat och långsiktigt sätt öva upp färdigheter som är centrala inom konstområdet. De fördjupade studierna utökar de inlärda färdigheterna och förbereder för självständigt konstnärligt tänkande och arbete. Slutarbeten görs i slutet av både de grundläggande och fördjupade studierna. Undervisningen sker på finska, men deltagande i undervisningen kräver inte att eleven har perfekta språkkunskaper i finska.

 I Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu ser man till att alla har möjlighet till inlärning i en trygg och jämlik miljö. Hos oss får barn och unga utöver värdefull livskunskap ta del av konstnärliga upplevelser, glädje och gemenskap. Att utöva scenkonst utvecklar kreativitet, uthållighet, förmåga att sätta upp mål och ta initiativ, samt känslomässiga och interaktiva färdigheter.

EN TRYGG OCH UPPMUNTRANDE GEMENSKAP

Tikkurilan Teatteri & Tikkurilan Teatteri ja Sirkuskoulu bildar tillsammans en gemenskap bestående av cirka 400 scenkonstälskare som verkar i Vanda och inkluderar teater- och cirkusentusiaster i alla åldrar, professionella pedagoger och andra professionella utövare av scenkonst.

I vår trygga och stödjande gemenskap värnar vi om teaterns magi och cirkusens förtrollning, producerar imponerande föreställningar och erbjuder möjligheten till en livslång konstnärlig hobby.

Våra gemensamma nämnare består av kreativitet, empati och kärleken till konstarten.

Tillsammans utgör vi Tikkurilan Teatteri.

Mer information: produktionskoordinator Marjut Eskola, marjut.eskola [at] tikkurilanteatteri.fi / +358 44 0130 086