USEIN KYSYTTYÄ

Kouluumme voi hakea oppilaaksi kuka tahansa 7-18 -vuotias lapsi / nuori. Aikaisempaa kokemusta teatterista tai sirkuksesta ei tarvita. Opinnot alkavat perustasolta. Mikäli hakijalla kuitenkin on aikaisempaa kokemusta, hän voi aloittaa sopivaksi katsotulla tasolla. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella ympäri vuoden.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Lisätietoja taiteen perusopetuksesta voi lukea opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Lakiin taiteen perusopetuksesta voi tutustua täällä

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu tarjoaa paikan, missä voi turvallisesti harjoitella valitsemaansa taiteenlajia sekä iloita leikistä, onnistumisesta ja yhteisöön kuulumisesta. Oppilas saa kokemuksia taiteellisista prosesseista, ja voi oppia asettamaan itselleen haasteita ja tavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteistä harjoittelua. Opetus tukee henkilökohtaista kehitystä ja luovan asenteen syntymistä sekä rohkaisee taiteelliseen toimintaan. Oppilas oppii myös antamaan ja saamaan palautetta, sekä ottamaan huomioon ryhmän muut
jäsenet, tukemaan heitä ja samalla kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan.

Esityksistä ja opetuksesta tiedottamisessa kuvamateriaali on erityisen tärkeää. Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun toiminnasta julkaistaan kuvamateriaalia teatterin verkkosivuilla, esitteissä, some-kanavilla, lehdistössä ja muissa koulun toimintaan liittyvissä julkaisuissa. Koulun hakemuksessa kysytään vanhempien suostumusta kuvien julkaisemiseen edellä mainituissa yhteyksissä. Lupa koskee myös sitä, että lapsen nimen saa julkaista tarvittaessa edellä mainittuihin liittyen. Valitsemme julkaistavaksi annetavat kuvat aina huolella, emmekä julkaise sopimatonta materiaalia.

Mikäli haluatte tarkistaa tai muuttaa lapsenne kuvien julkaisulupaa, olkaa yhteydessä tuotantokoordinaattoriin.

Kaikilla oppilailla ei ole kuvien julkaisulupaa ja haluamme kunnioittaa näiden oppilaiden toivetta siitä, että heistä kouluumme liittyvässä tilaisuudessa otetut kuvat eivät tule julkisiksi. Lisäksi esitykset sisältävät tekijänoikeuden alaista materiaalia, jonka tallentaminen ja julkaiseminen edellyttää tekijänoikeudenhaltijan lupaa.

Kolmas syy liittyy siihen tapakulttuuriin, jota haluamme opettaa koulumme oppilaille: teatteri- ja sirkusesityksissä ei kaiveta kännykkää tai kameraa esiin, vaan keskitytään nauttimaan esityksestä! Esitysten kuvaaminen saattaa pahimmassa tapauksessa häiritä sekä muita katsojia että esiintyjiä.

Oma kuvaajamme taltioi osan esityksistä teatterin arkistoihin. Huoltajat voivat esityksen päätyttyä ottaa muistoksi valokuvia omasta lapsestaan esiintymisvaatteissa.

Ei tarvitse. Oppilaspaikka säilyy, kunnes oppilas valmistuu tai keskeyttää opintonsa. Mikäli oppilaamme ei erikseen ilmoita lopettavansa oletamme, että hän palaa jatkamaan opintojaan kesäloman jälkeen. Opintojen lopettamisesta tulee aina ilmoittaa rehtorille.

Kyllä voi. Esimerkiksi vaihto-oppilasvuoden takia oppilaan ei tarvitse lopettaa opintojaan Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa, vaan hän voi pitää välivuoden ja palata opintojensa pariin seuraavana lukuvuonna. Välivuodesta tulee olla yhteydessä rehtoriin.

Opetusta on yleensä kerran viikossa 2–4 oppituntia kerrallaan (oppitunti = 45 min)  riippuen opetustasosta. Ennen esityksiä saattaa olla lisäharjoituksia viikonloppuisin. Lukuvuoden aikana opetusta on opetustasosta riippuen 64–160 oppituntia.

Oppilaiden on halutessaan mahdollista osallistua useampaan opetusryhmään, mikäli aikataulut sopivat ja sopivan tasoisissa ryhmissä on tilaa. Tiedustelut rehtorille.

Teatteri ja sirkus ovat ryhmätyötä ja läsnäoloa vaativia, sitoutumista edellyttäviä taiteenlajeja. Siksi etenkin esitysten lähestyessä kaikkien ryhmään kuuluvien oppilaiden läsnäolo harjoituksissa on todella tärkeää. Yhdenkin oppilaan poissaolo vaikuttaa harjoituksiin.

Sairaana tulee tietenkin pysyä kotona. Mikäli sairastumisen vuoksi tai muusta hyvästä syystä joudut olemaan poissa, ilmoitathan poissaolosta opettajalle mahdollisimman ajoissa.

Teatteri- ja sirkustunneilla keskitytään harjoituksiin ja siellä oleviin ihmisiin. Puhelin voi mennä rikki, jos se putoaa taskusta harjoitusten aikana. Jos puhelinta jostain syystä tarvitaan harjoituksissa, opettaja pyytää silloin hakemaan puhelimet.

Etkö löytänyt täältä vastausta kysymykseesi? Otathan yhteyttä hallintohenkilökuntaamme!